Beste klanten,

Wij streven ernaar om onze bestellingen binnen de 3 à 5 werkdagen na ontvangst van betaling te versturen met Bpost.
Hou er echter altijd rekening mee dat het, afhankelijk van diverse omstandigheden, kan zijn dat uw pakket langer onderweg is. Plaats dus ruim op tijd uw bestelling. Spoedleveringen zijn niet mogelijk.

Mvg, Petit Pompier

Privacy

Fire Technics nv - Petit Pompier (maatschappelijke zetel Fire Technics nv, Solvaylaan 6, 8400 Oostende - ondernemersnummer BE0406 741 487) hierna vernoemd als "Fire Technics nv - Petit Pompier" hecht belang aan uw privacy, vandaar deze privacyverklaring. 

Het doel van deze privacyverklaring is om aan te geven op welke manier Fire Technics nv - Petit Pompier uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt. Dit in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Door deze website te gebruiken en met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u de inhoud van deze provacyverklaring. 
Het gebruik van www.petitpompier.be door klanten jonger dan 18 jaar is alleen toegestaan met de schriftelijke toestemming van een ouder of voogd.

De door u meegedeelde persoonsgegevens op deze website zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:
-om u op de hoogte te stellen van de status van uw bestelling
-om uw bestelling naar u te versturen
-om boekhoudkundige redenen
-voor directe marketingdoeleinden.

Bij het aanmaken van een account op deze website worden de volgende persoonsgegevens - indien door u verstrekt - door Fire Technics nv - Petit Pompier bewaard:
-naam en voornaam
-adres en woonplaats
-e-mailadres
-telefoonnummer
-indien van toepassing: bedrijfsnaam en BTW-nummer
-wachtwoord; onzichtbaar voor Fire Technics nv - Petit Pompier
Wanneer u een account heeft aangemaakt op onze webshop www.petitpompier.be, wordt hierop ook uw bestelgeschiedenis bij Petit Pompier bewaard. Deze kan door uzelf in uw account en door Fire Technics nv - Petit Pompier in onze content management system geraadpleegd worden. 

Bij het plaatsen van een bestelling op deze website worden de volgende persoonsgegevens – indien door u verstrekt – bewaard en verwerkt door Fire Technics nv- Petit Pompier:
-naam en voornaam
-aanspreektitel
-facturatieadres
-leveringsadres
-e-mailadres
-telefoonnnumer
-indien van toepassing: bedrijfsnaam en BTW-nummer
Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling van uw bestelling. Facturatiegegevens zijn noodzakelijk voor onze boekhouding.

Fire Technics nv – Petit Pompier zal uw persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die noodzakelijk betrokken zijn bij het verwerkingsproces van onze bestellingen en boekhouding. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Fire Technics nv - Petit Pompier verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te verzekeren door passende afspraken te maken met derden, alsook door de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen. 
Om gegevens op de website te beschermen tegen onbevoegde toegang door derden worden deze gegevens gecodeerd overgedragen via SSL versleuteling (Secure Sockets Layer). 

 

Voor de praktische afhandeling van uw online bestelling op www.petitpompier.be werkt Fire Technics nv – Petit Pompier samen met de volgende externe partners:

*Voor het versturen van uw bestelling, worden uw naam en adres doorgegeven aan Bpost en SendCloud, alsook uw e-mailadres en (indien door u verstrekt) telefoonnummer zodat u op de hoogte kunt gebracht worden van de status van uw verzending.
De privacyvoorwaarden van Bpost kunt u hier raadplegen.
De privacyvoorwaarden van SendCloud kunt u hier raadplegen.

*Voor de online betaling van uw bestelling, werkt Fire Technics nv- Petit Pompier samen met betaalpartner Mollie B.V.
De privacyverklaring van Mollie B.V. kunt u hier raadplegen.

*Indien u kiest voor overschrijving wordt u gevraagd het bedrag over te schrijven naar onze Belfius bankrekening. Op die manier kan Fire Technics nv uw rekeningnummer zien. Uw rekeningnummer zal enkel door Fire Technics nv – Petit Pompier worden geraadpleegd of gebruikt voor de eventuele terugstorting van een door u betaald bedrag na een annulering of terugzending van een bestelling.

*Voor contante, elektronische betaling ter plaatse, werkt Fire Technics nv – Petit Pompier samen met SumUp.
De privacyverklaring van SumUp kunt u hier raadplegen.

*Deze website -en webshop wordt gehost en technisch ondersteund door Digicreate.be.
De privacyverklaring van Digicreate kunt u hier raadplegen.

De overheid kan Fire Technics nv - Petit Pompier vragen om bepaalde persoonsgegevens door te geven. Dit kan wanneer bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de belastingdienst, in het geval van fraude, misbruik of in het kader van een wettelijk onderzoek.

De gegevens worden niet langer verzameld dan wettelijk is toegelaten en in geen geval langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden. 
Voor het account die u aanmaakt binnen de webshop www.petitpompier.be, bewaren wij uw gegevens zo lang uw account actief is.

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met Fire Technics nv – Petit Pompier: telefonisch, via e-mail, via het contactformulier of  via de sociale mediakanalen waarop Petit Pompier actief is: Facebook, Messenger, Instagram, Pinterest. Persoonsgegevens die u verstrekt in privéberichten via deze sociale media zullen door Fire Technics nv - Petit Pompier enkel gebruikt worden om u verder te helpen met uw vraag. Voor meer informatie omtrent de gegevensbescherming van de sociaalnetwerksites verwijzen wij naar de websites van deze sociale media. 

Fire Technics nv - Petit Pompier is actief op sociale media via Instagram, Facebook en Pinterest. Fire Technics nv - Petit Pompier zal u nooit taggen of gegevens over u openbaar posten of berichten van uw persoonlijke sociale media accounts delen op haar sociale media bedrijfspagina's zonder voorafgaande toestemming. Foto’s, reacties,… die u naar ons doorstuurt, zullen nooit zonder uw voorafgaande toestemming openbaar worden gepubliceerd op onze website of sociale media. Indien u toch uw toestemming heeft gegeven om een foto, reactie... openbaar te posten op onze website of sociale media, kunt u deze ook steeds door ons laten verwijderen van onze website of sociale media door te mailen naar info@petitpompier.be. Voor meer informatie omtrent de gegevensbescherming van de sociaalnetwerksites verwijzen wij naar de websites van deze sociale media.

Fire Technics nv – Petit Pompier adverteert op sociale media via de aangereikte advertentietools van Facebook en Instagram, volgens de door deze bedrijven opgelegde regels.
In de toekomst zullen wij werken met een digitale nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van acties, evenementen, nieuwe producten... Hiervoor zult u zelf kunnen aangeven of u deze wenst te ontvangen. Fire Technics nv - Petit Pompier zal deze nieuwsbrieven niet zonder uw voorafgaande toestemming naar uw e-mailadres versturen. U zult uw e-mailadres zelf kunnen in en uitschrijven voor deze digitale nieuwsbrief.

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een wettelijk recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. In bepaalde gevallen heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit houdt in dat Fire Technics nv - Petit Pompier uw gegevens mag bewaren maar niet mag gebruiken. U heeft het recht om Fire Technics nv - Petit Pompier te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zal Fire Technics nv - Petit Pompier uw gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn, behalve de gegevens die op basis van de wet door Fire Technics nv - Petit Pompier moeten bewaard worden.
U kunt deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, mits bijvoeging van een kopie van identiteitskaart. Dit kan via e-mail naar info@petitpompier.be, per post naar het adres Fire Technics nv - Petit Pompier, Solvaylaan 6, 8400 Oostende of via dit formulier. Fire Technics nv - Petit Pompier zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering, wijziging of schrapping van de gegevens.

Fire Technics nv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Petit Pompier-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Petit Pompier-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen bij de instellingen van uw browser.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid kunt u contact opnemen met Fire Technics nv - Petit Pompier, tevens de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:

Fire Technics nv - Petit Pompier
Solvaylaan 6
8400 Oostende
info@petitpompier.be

Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door Fire Technics nv - Petit Pompier, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, voor België: commission@privacycommission.be.

Update 23 mei 2018

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren:

Per brief: stuur je vraag per brief naar Fire Technics nv, Solvaylaan 6, 8400 Oostende.
Per e-mail: stuur je vraag naar info@petitpompier.be.
Via dit formulier. Dit is de snelste manier.

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.